Izvještaj o Natječaju za domaćine/ice Studentskog kluba i konačna rang lista