Kako se kandidirati na studentskim izborima?

Napomena: Trenutno izbori nisu u tijeku 

 

Odjeli na kojima se moguće kandidirati su …. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

 

/

 

Detalji o uvjetima kandidiranja kao i izbornom procesu u pravilniku: PRAVILNIK-O-IZBORIMA-ZA-STUDENTSKI-ZBOR-SVEUCILISTA-U-ZADRU

Ukoliko si se odlučio/la kandidirati, ono što svakako moraš napraviti je ispuniti kandidacijski obrazac. Isto mora napraviti tvoj zamjenik/ca. >>

Uz kandidacijski obrazac treba priložiti listu na kojoj se nalaze potpisi podrške kandidatu. Potrebno je sakupiti 3% potpisa ukupnog broja studenata koji studiraju na sastavnici na kojoj se kandidat kandidira ili 1% ukupnog broja studenata na sveučilištu ukoliko se kandidira na Sveučilišnoj listi (potrebno je 60 potpisa).

Ukoliko se kandidat odluči sakupljati potpise u fizičkom, a ne online obliku to može učiniti pomoću jednog od slijedeća dva obrasca (ovisno kandidira li se na odjelu ili Sveučilišnoj listi).  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

 

 Ukoliko se kandidat odluči prikupljati potpise online, to je moguće učiniti na način da svaki birač koji želi dati podršku kandidaturi napiše izjavu potpore koju treba uslikati i poslati kandidatu (primjer na slici desno). Potom kandidat kad prikupi potreban broj potpisa, šalje mail u čijem privitku se nalaze slike s izjavama potpore na mail odjelnog tajništva na kojem se kandidira.

Izjava potpore treba sadržavati ime i prezime onoga koji daje potporu kandidaturi i njegom JMBAG, kome je daje, datum i vlastoručni potpis.
 

 

Ukoliko se liste predaju u fizičkom obliku, može ih se ostaviti u tajništvu odjela.

Ukoliko se predaje online uz potpise se predaje skenirani kandidacijski obrazac kandidata i obrazac koji je ispunio zamjenik na mail odjela.

Kandidature je potrebno predati najkasnije do . 

Pitanja šaljite na mail: unizd.zbor@gmail.com
Kandidature na se šalju na mail odjela i Studentskog zbora. 
 
Sretno 🙂