Odbori Studentskog zbora

Odbor za društvena događanja

   Mail: odd.sz.unizd@gmail.com

 • Mirta Zvonka Škugor – predsjednica
 • Marija Gulam
 • Luka Lešić
 • Tea Martinović
 • Ilija Žamić
 • Nikolina Mucić

Odbor za kulturna događanja

   Mail: okd.sz.unizd@gmail.com

 • Leon Sić – predsjednik
 • Jasna Duranović
 • Heidi Vuković
 • Magdalena Cukor
 • Josip Uglešić
 • Luka Lešić
 • Šime Krešimi Zeko
 • Anja Glavinić
 • Barbara Vukačević
 • Ivona Asčić

Odbor za studentski standard

   Mail: oss.sz.unizd@gmail.com

 • Ivan Franko – predsjednik
 • Rita Brajčić
 • Andrea Sobota
 • Ivan Mašković

Odbor za sport i sportska događanja

   Mail: os.sz.unizd@gmail.com

 • Šime Krešimir Zeko – predsjednik
 • Toni Družijanić
 • Tomislav Petar Dužević
 • Dominik Brazdil
 • Luka Maroslavac

Odbor za međunarodnu suradnju

   Mail: oms.sz.unizd@gmail.com
 
 • Anja Glavinić – predsjednica
 • Barbara Vukačević
 • Leon Sić
 • Anamarija Moro
 • Matea Šoch
 • Ivona Asčić

Odbor za upravljanje Studentskim klubom “Božo Lerotić”

   Mail: unizd.klub@gmail.com

 • Ilija Žamić – predsjednik
 • Jelena Žunić
 • Tomislav Babić
 • Krste Gašperov