Odbori Studentskog zbora

Odbor za društvena događanja

 • Jelena Žunić – Predsjednica
 • Karla Rosić – zamjenica
 • Marita Katunarić – tajnica
 • Zlatko Lozić
 • Renco Balić
 • Lucija Lesjak
 • Lucija Perić
 • Ivana Vuksan-Ćusa
 • Ana Marija Matošić
 • David Begić 

Odbor za kulturna događanja

 • Matea Knezović
 • Magdalena Cukor – tajnica
 • Dora Ledenko – predsjednica
 • Ivan Franko
 • Karla Rosić
 • Ana Madunić – zamjenica

Odbor za studentski standard

 • Tomislav Petar Dužević – zamjenik
 • Mila Jureković
 • Jakov Stanić
 • Bruna Babin
 • Andrea Sobota
 • Fani Marinović – tajnica
 • Luka Maroslavac – predsjednik

Odbor za sport i sportska događanja

 • Barbara Baus – predsjednica
 • Dino Ivica – zamjenik
 • Stefan Krajinović – tajnik
 • Mateo Horvat
 • Filip Babović 

Odbor za međunarodnu suradnju

 • Anja Glavinić – predsjednica
 • Sanja Tolić
 • Anamarija Moro
 • Barbara Vukačević – zamjenica 
 • Nina Levanić
 • Josip Uglešić
 • Matea Šoch – tajnica
 • Karla Vladimir
 • Karla Mikšić

Odbor za upravljanje Studentskim klubom “Božo Lerotić”

 • Barbara Vukačević
 • Domagoj Đuras – zamjenik
 • Ivana Protrka – predsjednica
 • Ante Senta
 • Danijela Marasović
 • Kati Kezić
 • Jelena Žunić
 • Fani Marinović
 • Dora Lukan – tajnica
 • Klara Franceschi
 • Karla Rosić