Odbori Studentskog zbora

Odbor za društvena događanja

   Mail: odd.sz.unizd@gmail.com

 • Doroteja Ivanec – predsjednica
 • Šime Krešimir Zeko
 • Nikolina Šapina
 • Laura Ivić
 • Laura Rančić
 • Nina Brnčić
 • Filip Butić

Odbor za kulturna događanja

   Mail: okd.sz.unizd@gmail.com

 • Roberta Tomičić – predsjednica
 • Vili Sinković
 • Karla Pap
 • Nina Brnčić
 • Tena Balog

Odbor za studentski standard

   Mail: oss.sz.unizd@gmail.com

 • / – predsjednik
 • Mila Jureković
 • Karolina Štefok
 • Melanija Šajnović
 • Nikolina Novaković

Odbor za sport i sportska događanja

   Mail: os.sz.unizd@gmail.com

 • Šime Krešimir Zeko – predsjednik
 • Luna Kunecki
 • Iva Kramer
 • Doroteja Ivanec
 • Karla Tadić
 • Ivana Pranjić
 • Maja Štimac
 • Luana Skomešić

Odbor za međunarodnu suradnju

   Mail: oms.sz.unizd@gmail.com
 
 • Anita Cipak – predsjednica
 • Karla Pap
 • Ivana Goa Majdandžić
 • Luka Žarković
 • Ivona Aščić

Odbor za upravljanje Studentskim klubom “Božo Lerotić”

   Mail: unizd.klub@gmail.com

 • /