Odbori Studentskog zbora

Odbor za društvena i kulturna događanja

 • Ella Karaban
 • Magdalena Devčić
 • Antonija Golub
 • Stipe Blajić
 • Roko Tadin
 • Gloria Grbić

Odbor za studentski standard

 • Laura Jagodić
 • Tea Miše
 • Lujo Stanišić
 • Sandro Lovrinović
 • Krste Gašparov

Odbor za sport i sportska događanja

 • Josip Ralica
 • Tin Meštrović
 • Tea Miljković

Odbor za upravljanje Studentskim klubom “Božo Lerotić”

 • Ante Senta
 • Rea Grgantov
 • Ana Barbir
 • Marko Matas
 • Ante Mišković