O Studentskom zboru

Što je Studentski zbor?

Studentski zbor Sveučilišta u Zadru je studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u odlučivanju u tijelima Sveučilišta u Zadru i predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja.
Studentski zbor Sveučilišta u Zadru nestranačko je, nezavisno i nepolitičko tijelo studenata/ica preddiplomskog i diplomskoga studija Sveučilišta u Zadru.

Rad Studentskog zbora financira se iz proračuna Sveučilišta u Zadru.

 

Što radi Studentski zbor?

Studentski zbor Sveučilišta u Zadru:

  • bira studentske predstavnike u Senat i druga tijela te vijeća Sveučilišta u Zadru koja  reguliraju pravnim aktima sudjelovanje studentskih predstavnika u istima
  • donosi plan i program rada Studentskog zbora
  • imenuje studentskog pravobranitelja
  • brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente
  • predlaže nadležnim tijelima Sveučilišta u Zadru plan financiranja studentskih aktivnosti
  • potiče izvannastavne aktivnosti studenata
  • obavlja druge poslove od interesa za studente Sveučilišta u Zadru

Kontakti

mail Studentskog zbora: unizd.zbor@gmail.com

Kontakt broj Studentskog zbora: 023/ 200-573

Za obraćanje odjelnim predstavnicima ili članovima zbora navigirajte na stranicu:  O studentskom zboru / Studentski predstavnici i zboraši