Studentski pravobranitelj

Tko je studentski pravobranitelj i čime se bavi?

  • Studentski pravobranitelj je student izabran od strane studentskog zbora koji prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima visokog učilišta, savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava, može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava te obavlja druge poslove utvrđene općim aktom visokog učilišta.
  •  Studentski pravobranitelj nije nadležan za pitanja administrativno-tehničke prirode i za generičke pritužbe studenata (pitanje povećanja broja rokova, dekanskog roka, poboljšanja općeg studentskog standarda, nabave knjižnog fonda, loše kvalitete ispitnog papira i slično). Studentski pravobranitelj ne predstavlja studente pred drugim tijelima državne uprave, niti u bilo kojem smislu ima ovlast zastupati studente izvan visokog učilišta.
  • Rad studentskog pravobranitelja temelji se na načelima nezavisnosti, ravnopravnosti i povjerljivosti.

Upoznajte svoja osnovna prava  i budite informirani na vrijeme. U navedenom dokumentu se mogu pronaći korisne informacije za brucoše i ostale studente.

 

Kontakt 

Ivana Bikić – pravobraniteljica

Leon Sić – zamjenik pravobraniteljice

mail: pravobranitelj.unizd@gmail.com

konzultacije: po dogovoru

 

Akti

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Statut Sveučilišta u Zadru

Etički kodeks Sveučilišta u Zadru

Pravilnik o dodjeli stipendija i potpora studentima

Pravilnik o studijima i studiranju

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata/ica

Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti

Pravilnik o dodjeli nagrada i pohvala uspješnim studentima

Pravilnik o stjecanju nastavničkih kompetencija