Rezultati natječaja za domaćine u Studentskom klubu za ljetni semestar 22/23

Rezultati su u prilogu.

Želimo dobrodošlicu novim domaćinima:)