Produžen rok za kandidiranje na Studentske izbore 2023.

Rok za podnošenje kandidatura se produžuje do 1.svibnja 2023.

Detaljne informacije o načinu podnošenja kandidature na poveznici: https://unizd-zbor.hr/kandidirati-se-na-studentskim-izborima/