Konačni rezultati natječaja za domaćine Studentskog kluba

Konačna rang lista i Odluka se nalaze u Privitku.