Prijave na Minors programe

?!

Otvorene su prijave na EU-CONEXUS programe izbornih kolegija (Minorse) za zimski semestar akademske godine 2022./2023. Svi zainteresirani studenti preddiplomskih studija svoje prijave mogu podnijeti najkasnije do 11. rujna 2022., a više informacija o načinu i uvjetima prijave mogu pročitati na poveznici ( https://www.unizd.hr/obavijesti/eu-conexus ). Za sve upite i nejasnoće na raspolaganju vam stoji administrativna koordinatorica Ljerka Morović koju možete kontaktirati putem maila (lmorovic@unizd.hr) ili telefonski (023 200 539).