Natječaj za dodjelu stipendija Vlade Republike Italije namijenjenih stranim studentima za akademsku godinu 2022./2023.

 

Ambasada Republike Italije oglašava kako su za akademsku godinu 2022./2023. dostupne stipendije Vlade Republike Italije za inozemne studente.

Sve informacije o spomenutim stipendijama možete pronaći na poveznici u nastavku.

https://ambzagabria.esteri.it/ambasciata_zagabria/hr/ambasciata/news/dall_ambasciata/2022/05/bando-per-l-assegnazione-di-borse_0.html