Kategorija: Natječaji

NATJEČAJ za izbor Domaćina kluba Studentskog kluba „Božo Lerotić“

Studentski zbor raspisuje  N A T J E Č A J  za izbor Domaćina kluba Studentskog kluba „Božo Lerotić“. Prijave, kontakt telefon i potrebna dokumentacija za izbor domaćina/ce kluba pri Studentskom zboru Sveučilišta u Zadru zaprimaju se od 10. ožujka 2014. do 20.ožujka 2014., a šalju se na e-mail adresu Studentskog zbora: unizd.zbor@gmail.com , dostavljaju…
Read more