Studentski zbor Sveučilišta u Zadru otvara natječaj za studentskog predstavnika u Senatu Sveučilišta u Zadru