Studentski predstavnici i zboraši 2021./2023.

STUDENTSKI PREDSTAVNICI I ČLANOVI STUDENTSKOG ZBORA ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2021./2023.

ODJELNI STUDENTSKI PREDSTAVNICI (ČLANOVI STUDENTSKOG ZBORA SU PODEBLJANI)

 1. ODJEL ZA ANGLISTIKU

1. ANJA GLAVINIĆ anja.glavinic.vegar@gmail.com 
zamjenica MARTINA KRESINA mkresina@student.unizd.hr 

2. MIRNA MERDIĆ mirnatrebamejl@gmail.com 
zamjenica LEONA KRZNAR krznarleona@gmail.com 

2. ODJEL ZA ARHEOLOGIJU

1. IVAN MAŠKOVIĆ maskovicivan@outlook.com 
zamjenica NEVENKA PLAZONIĆ smensinensi@gmail.com

2. Domagoj Marić fenrir3072@gmail.com

zamjenica Anamarija Petric annaruto@gmail.com

3.Ilija Žamić ilijazamic@hotmail.com

zamjenik Luka Žarković  zasvasta2@gmail.com

3. ODJEL ZA EKOLOGIJU, AGRONOMIJU I AKVAKULTURU

1. BRUNA BABIN bruna.babin@gmail.com 
zamjenica BARBARA PREDOVAN barbarapredovan40@gmail.com 

2. JEROLIM PILIŽOTA jerolimp@gmail.com 
zamjenica GABRIELA GRDOVIĆ grdovicgabriela@gmail.com

PELLEGRIN KURTIN pellegrin.kurtin@gmail.com
Zamjenik TONI DRUŽIJANIĆ tonidruzijanic@gmail.com 

4. ODJEL ZA EKONOMIJU

1. JAKOV STANIĆ jakovstaniczd@gmail.com 

zamjenica NIVES OBAJDIN nobajdin@unizd.hr 

2. MARIETA GALEŠIĆ marietagalesic@gmail.com 
zamjenica JELENA REŽAN jelena.knezevic.zd@gmail.com 

5. ODJEL ZA ETNOLOGIJU I ANTROPOLOGIJU

1. IVANA ŠUPLIKA ivanasuplika@gmail.com 
zamjenica KARLA ROSIĆ rosickarla1@gmail.com 

2. MAGDALENA CUKOR magdalena0cukor@gmail.com

zamjenik IVAN FRANKO frankoivan8@gmail.com 

6. ODJEL ZA FILOZOFIJU

1. TOMISLAV PETAR DUŽEVIĆ tomislavduzevic99@gmail.com 
zamjenica MILA JUREKOVIĆ milajurekovic@gmail.com 

2. MARKO KLEČINA m.klecina4@gmail.com
zamjenica MATEA KNEZOVIĆ mateaknezovic123456789@gmail.com 

 

7. ODJEL ZA FRANCUSKE I FRANKOFONSKE STUDIJE

1. ANDREA SOBOTA andreasobota2808@gmail.com 
zamjenica HILDA BEDNJANEC bednjanechilda@gmail.com

2.DIJANA ĐURIČIĆ duricicdijana@gmail.com 
zamjenica ANICA RUSAN anicarusan7@gmail.com 

SANJA TOLIĆ sanjatolic777@gmail.com 
zamjenica KLARA MILIĆ klara.milic0@gmail.com (mandat završio u rujnu 2022.)

8. ODJEL ZA GEOGRAFIJU 

1. ELENA OZMEC ellena.ozmec@gmail.com 
zamjenica MATEA ŠKOVRC skvorcmatea99@gmail.com

2. IVONA JURJEVIĆ ivonajurjevic@gmail.com 
zamjenica ANITA ČIPAK anitacipak@gmail.com 

3. IVONA AŠČIĆ ivonaascic89@gmail.com
zamjenik LUKA LEŠIĆ lukalesic55@gmail.com 

9. ODJEL ZA GERMANISTIKU

1. ANAMARIJA MORO moro.anamarija123@gmail.com 
zamjenica MIHAELA PERIĆ mihaelaperic133@gmail.com 

2. VANJA KURTUŠIĆ vanja.k.293@gmail.com 
zamjenik KARLO CULJAK karloculjak245@gmail.com 

10. ODJEL ZA HISPANISTIKU I IBERSKE STUDIJE

1. BARBARA VUKAČEVIĆ barbara.vukacevic@gmail.com 
zamjenica MARINA ĆUK marinci.cuk@gmail.com 

2. BARBARA MAŠKARIN barbaramaskarin@gmail.com 
zamjenica MARTINA JURLIN marti.jurlin@gmail.com 

11. ODJEL ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

1. STELA VUKOŠA vukosa.stela@gmail.com 
zamjenica LUCIJA RAJNOVIĆ lucija.rajnovic24@gmail.com 

LUCIJA PERIĆ lucija.peric22@gmail.com 

zamjenica MARTINA MRAOVIĆ   martina.i.mraovic@gmail.com  (mandat završio u rujnu 2022.)

12. ODJEL ZA IZOBRAZBU UČITELJA I ODGOJITELJA

1. RITA BRAJČIĆ rbrajcic98@gmail.com 
zamjenica ANTONIA MARIĆ antonia221998@gmail.com 

2. JELENA GJAKUN gjakunjelena@gmail.com 
zamjenica ANTONIA SKRAČIĆ antoniaskracic99@gmail.com 

3. MARINA DUK marinaduk77@gmail.com 
zamjenica PETRA MLADINEO petra.mladineoo@gmail.com 

BARBARA BAUS barbara_baus0412@hotmail.com 
zamjenica ANITA ČAKARUN cakarunanita@gmail.com   (mandat završio u rujnu 2022.)

13. ODJEL ZA KLASIČNU FILOLOGIJU

1.ŠIME KREŠIMIR ZEKO zeko.sime@gmail.com 
zamjenica REBEKA KRALJ rebeka.vasilj9@gmail.com

2.ANDREA LOVRINČEVIĆ lovrincevic.andrea1@gmail.com 
zamjenica DOROTEJA IVANEC dorotejaivanec1001@gmail.com 

NINA LEVANIĆ nina.levanic@gmail.com 
zamjenica ANDREA BAĆAK andreabacak1997@gmail.com  (mandat završio u rujnu 2022.)

BRUNA GRUBIŠIĆ bgrubisic11@gmail.com
zamjenica LEA KRALJ l.kralj95@gmail.com  (mandat završio u rujnu 2022.)

14. ODJEL ZA KROATISTIKU

1. JOSIP UGLEŠIĆ josip.uglesic.12@gmail.com 

zamjenik JOSIP RENIĆ jrenich99@gmail.com 

2. ELLA KARABAN karabanella@gmail.com 
zamjenica MARIA ZVER zvermaria1902@gmail.com 

VLADIMIR TOMAŠ vladimir.t.8598@gmail.com
zamjenica ANTONIA KATUŠA antonia.katusa@gmail.com (mandat završio u rujnu 2022.)

15. ODJEL ZA LINGVISTIKU

1. MATEA ŠOCH matea.soch@gmail.com 
zamjenica DORA SKUKAN dora.skukan@gmail.com

16. ODJEL ZA NASTAVNIČKE STUDIJE U GOSPIĆU

1.MELANI KOSEC melanikosec2@gmail.com
zamjenica EMMA MAJERIĆ emmamajeric14@gmail.com 

2. FILIPA ŠIMUNOVIĆ-ERPUŠINA filipa.simunovic123@gmail.com 
zamjenica LUCIJA HARABAJSA harabajsa.lucija@gmail.com

IVANA KRPAN krpanica02@gmail.com 
zamjenica MARINA MLADINOV marina.mladinov@gmail.com (mandat završio u rujnu 2022.)

17. ODJEL ZA PEDAGOGIJU

1.DOMINIK BRAZDIL dbrazdil@gmail.com

2. DORA LEDENKO dora.delenko@gmail.com
zamjenica Fani Marinović fanimarinovic18@gmail.com 

Ana Radoš ana.rados15@gmail.com (mandat završio u rujnu 2022.)

18. ODJEL ZA POVIJEST

1. KRSTE GAŠPEROV krste.gasperov1@gmail.com 
zamjenica TEA MIŠE teamise10@gmail.com 

2. IVANA PROTRKA ivanaprotrka33@gmail.com 
zamjenik ANTE KASALO ante_kasalo@live.de 

3. DOMAGOJ MASLAČ buby.gw@gmail.com 
zamjenik DOMINIK PERKO dominik.perkol@gmail.com 

.

19. ODJEL ZA POVIJEST UMJETNOSTI

1. HEIDI VUKOVIĆ hvukovic@student.unizd.hr 
zamjenica KARLA BUZINAC karla.buzinac0@gmail.com  

20. ODJEL ZA PSIHOLOGIJU

1. LEON SIĆ leon.sic98@gmail.com 
zamjenica JUDITA BURILO juditaburilo94@gmail.com

2. IVANA BIKIĆ ivana.bikic4@gmail.com 
zamjenica MIHAELA MARIĆ mihaelamaric321@gmail.com 

3. JASNA DURANOVIĆ jasna.dura@gmail.com 
zamjenica ŽELJKA RODIĆ zeljka.rodic11@gmail.com 

MARKO GALIĆ galaxymarko1912@gmail.com (mandat završio u rujnu 2022.)

21. ODJEL ZA RUSISTIKU

1. KARLA VLADIMIR karlavladimir53@gmail.com
zamjenica NIKOLINA NOVAKOVIĆ novakovicnikolina66@gmail.com

2. TOMISLAV BABIĆ tomislav.babic@gmail.com 
zamjenica PETRA BULAJA petra.bulaja@gmail.com 

22. ODJEL ZA SOCIOLOGIJU

1. JELENA ŽUNIĆ joejns7444@gmail.com 
zamjenica SANJA RUDAN sanja.rudan27@gmail.com 

2. DORA LUKAN dora.lukan115@gmail.com 
zamjenica LUCIA SLAVICA luciaslavica12@gmail.com 

3. MARIJO TODORIĆ mtmarimele@gmail.com 
zamjenik OLIVER TOMIĆ olivertomic23@gmail.com 

23. ODJEL ZA TALIJANISTIKU

1. DORIS PERANIĆ dperanic@unizd.hr 
zamjenica LANA PAVIĆ lpavic2@unizd.hr 

KARLA MIKŠIĆ karlamiksic1@gmail.com 
zamjenica GORANA BOSANČIĆ goranabosancic55@gmail.com  (mandat završio u rujnu 2022.)

24. ODJEL ZA TURIZAM I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI

1. DOMAGOJ ĐURAS domagoj.duras97@gmail.com 
zamjenica BARBARA ĆUDINA barbaracudina8@gmail.com 

2. LAURA JAGODIĆ jagodiclaura@gmail.com 
zamjenica MAGDALENA KOLAREVIĆ magdalena.kolarevic@hotmail.com 

25. ODJEL ZA ZDRAVSTVENE STUDIJE

1.ANTONIO RONČEVIĆ aroncevic21@student.unizd.hr 
zamjenica SARA VRANJKOVIĆ sara.vranjkovic@gmail.com

2. LUCIJA LESJAK lucija.lesjak37@gmail.com 
zamjenica ANA MARIJA MATOŠIĆ ana.marija.matosic@gmail.com 

3. DOROTEA ŠABANI dori.zadar25@gmail.com 
zamjenica ANA ŠALOV ana.salov81@gmail.com 

ANĐELA PAPAK andelapapak9@gmail.com
zamjenica ALANA LAZINICA alanalazinica@gmail.com 

26. POMORSKI ODJEL

1. JURE BENCUN jurebencun8@gmail.com 
zamjenik SANDRO ĆATIĆ caticsandro6@gmail.com 

2. IVANA VUKSAN-ĆUSA vuksancusaivana@gmail.com 
zamjenica IVA MAMUT ivamamut@iclaud.com 

3. BEPO SMIRČIĆ
zamjenik KRISTIAN MILETIĆ BOŠKOVIĆ

27. TEOLOŠKO-KATEHETSKI ODJEL

1. LUKA MAROSLAVAC luka.maroslavac@gmail.com
zamjenica IVANA TURUDIĆ

2. JAKOV GLASNOVIĆ jakovi9070@gmail.com 
zamjenica ANA MADUNIĆ anamadunic0@gmail.com

 

-NE ODJELNI PREDSTAVNICI

  1. TIN MEŠTROVIĆ, zamjenik MIŠKO KREŠIĆ
  2. ZLATKO LOZIĆ, zamjenik ROKO BAREŠIĆ
  3. RENCO BALIĆ, zamjenik PATRIK PAVLEKOVIĆ
  4. MIRTA ZVONKA ŠKUGOR, zamjenica MARIJA GULAM