Rezultati redovnog Natječaja za studentske projekte u 2023. godini

Nakon evaluacije i prihvaćanja rezultata od strane Senata rezultati su u prilogu.