Rezultati natječaja za domaćine Studentskog kluba

Drage kolegice i kolege,

nakon bodovanja pristigle dokumentacije i sastavljanja rang liste zaključili  smo da nismo uopće trebali raditi listu 🙂

Rezultati natječaja za domaćine Studentskog kluba