Rezultati javnog Natječaja za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine studenata u akademskoj godini 2021./2022.

Na temelju provedenoga javnog Natječaja za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine studenata u akademskoj godini 2021./2022. (u skladu s osiguranim sredstvima u Državnome proračunu) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj (KLASA: 604-01/21-01/00010, URBROJ: 533-04-21-0010) od 13. listopada 2021. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje 400 državnih stipendija.
 
Na Natječaj za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine studenata u akademskoj godini 2021./2022. ukupno je zaprimljeno 1.222 prijave, od čega je 816 valjanih.