Privremeni rezultati Natječaja o subvencioniranom stanovanju 2021./2022.

Privremeni rezultati Natječaja o subvencioniranom stanovanju 2021./2022.

logo studentski zbor

Poštovane kolegice, poštovani kolege,

 

nakon obrade svih pristiglih prijava, objavljene su privremene rang-liste Natječaja o subvencioniranom stanovanju. Potpunu obavijest možete pronaći pritiskom OVDJE.

Od današnjeg dana pa sve do 19. kolovoza traje period kada možete podnijeti pisane prigovore na izračun bodova. Dakle, proučite natječaj, kao i pravilnik s bodovima na kojem se temelji, i ako smatrate da niste bili bodovani na osnovu nekog kriterija (za kojeg ste prethodno predali potrebnu dokumentaciju), pošaljite prigovor.

Prigovori se šalju redovnom poštom, preporučeno, na sljedeću adresu:

SVEUČILIŠTE U ZADRU
CENTAR ZA STUDENTSKI STANDARD
Povjerenstvo za prigovore
Ulica dr. Franje Tuđmana 24 d
23000 ZADAR

Nadamo se da je što više vas ostvarilo pravo na smještaj koji ste željeli te svakako se informirajte i kritički sagledajte rezultate na vlastite prijave.