POZIV NA MEĐUNARODNU ŠKOLU KULTURNOG TURIZMA

POZIV NA MEĐUNARODNU ŠKOLU KULTURNOG TURIZMA

Pozivamo sve studente preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih
doktorskih studija da se prijave na natječaj za sudjelovanje na
Međunarodnoj ljetnoj školi kulturnog turizma koja će se održavati od 24.
do 29. kolovoza 2015. na Sveučilištu u Zadru.

Međunarodna ljetna škola kulturnog turizma provodi se u okviru projekta
Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe
palače RC.1.1.05-0117, a organizira se za studente Sveučilišta u Zadru te
za studente partnerskih sveučilišta: Ekonomskog i Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, Turistice (Univerza na Primorskem) iz Portoroža te
Universita della Svizzera italiana (USI), Lugano.

Cilj ljetne škole je poticati zajedničku suradnju i razmjenu mišljenja
među studentima i profesorima u međukulturalnom i multidisciplinarnom
okružju, u svrhu stjecanja novih znanja na području kulturnog turizma.
Polaznici će prisustvovati predavanjima, radionicama i diskusijama na temu
kulturnog turizma, marketinga u kulturi i turizmu, održivog razvoja
destinacije, inovativnosti i konkurentnosti u turizmu, korištenju novih
tehnologija i sl.

Prijave na natječaj primaju se najkasnije do 15. srpnja 2015. godine.

Detaljnije informacije o Ljetnoj školi možete dobiti e-mailom na
gvidic@unizd.hrikozulic@unizd.hrkrceb@unizd.hr.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)