Održana II. sjednica HSZ i sastanak s ravnateljem Studentskog centra Zagreb

U subotu 11. prosinca u Zagrebu, održana je 2. sjednica Hrvatskog studentskog zbora u akademskoj godini 2021. / 2022. s početkom u 16 sati.

Studentski predstavnici u tijelima/povjerenstvima u koja su predloženi odnosno imenovani od strane Hrvatskog studentskog zbora podnijeli su izvještaja vezano za:

 • povjerenstva za dodjelu državnih stipendija
  • državnih stipendija za posebne skupine studenata – dodijeljeno 400 stipendija
  • STEM – objavljena lista 10. studenog
  • za studente nižeg socio-ekonomskog statusa
   • iznos stipendije je 1.200 kuna, a isplaćuje se mjesečno tijekom devet mjeseci
 • Nacionalnu skupinu za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja
 • Nacionalno povjerenstvo za kontrolu prehrane studenata
 • Radnu skupinu za nacrt prijedloga Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
 • Savjet za mlada Vlade RH

Članovi, predstavnici studentskih zborova u Hrvatskom studentskom zboru podnijeli su izvještaje vezano za rad studentskih zborova visokih učilišta.

Na sjednici su sudjelovali sljedeći predstavnici:

Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci, Neven Pintarić,
Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu, Ivan-Pavao Boras,
Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Mirko Filipović,
Studentski zbor Sveučilišta u Splitu, Tomislav Milošević
Studentski zbor Sveučilišta u Zadru, Tin Meštrović

Postignut je dogovor o provođenju projekta vezano za osiguravanje menstrualnih potrepština na razini visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. Koordinatori će biti Špoljarić i Meštrović.

Za međunarodnog tajnika Hrvatskog studentskog zbora izabrana je Bruna Bandula, a njezin zamjenik je Ivan-Pavao Boras, studenti Sveučilišta u Zagrebu. Kolege će ravnopravno u svojstvu predstavnika Hrvatskog studentskog zbora predstavljati pri Europskoj Studentskoj Uniji (ESU).

Također na današnjoj sjednici raspisan je Natječaj za koordinatora studentskih pravobranitelja RH, otvoren do 12. siječnja 2022.

Na sastanku s ravnateljem SC-a Mirkom Bošnjakom istaknuto je kako je prilikom izmjene Pravilnika potrebno posvetiti pažnju među ostalim i na održivost poslovanja studentskih centara s obzirom na to da unatoč tomu što je Studentski centar racionalizirao poslovanje treba zanati da isti dnevno poslužuje od 18.000 do 25.000 obroka te da su sredstva s kojima centri raspolažu od strane MZO nedostatna, a uslijed povećanja nabavnih cijena kako namirnica tako i energenata.

Jedan od noviteta u SCZG uz potporu Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu je uvođenje beskontaktnog plaćanja putem aplikacije koja je u testnoj fazi. Navedeno se je pokazalo vrlo dobrim načinom s obzirom na to kako se smanjuje vrijeme potrebno za plaćanje, a time se povećava protočnost linija i smanjuju gužve.

Istaknuto je također kao SCZG osim uvođenja noviteta u studentskoj prehrani te plaćanju usluga radi na popisu projekata koje kroz Zajednicu studentskih centara RH predlaže za financiranje iz EU fondova.

Tako SCZG ima namjeru aplicirati na natječaje za EU sredstava za povećanje smještajnih kapaciteta na znanstveno-učilišnom kampus Borongaj i to za 3000 ležajeva kao i uređenje 5., 6. i 10. paviljona u studentskom naselju Stjepan Radić.

Cilj popisa projekata izrađenog od Zajednice studentskih centara RH je da se prikaže za koje objekte i vrste objekata treba omogućiti pozive za financiranje iz EU fondova u programskom periodu 2021.-2027.

Predsjednik HSZ Neven Pintarić zahvalio se je na gostoprimstvu te istaknuo kako je na jučerašnjoj sjednici bilo riječi i o očitovanju HSZ na prijedlog izmjena pravilnika o prehrani predloženom od strane Zajednice te implementaciju 440 jela u „kuharicu“ odnosno pravilnik.