NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE STUDENTSKIH PROJEKATA, PROGRAMA I STUDENTSKIH UDRUGA


NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE STUDENTSKIH PROJEKATA, PROGRAMA I STUDENTSKIH UDRUGA

Studentski zbor Sveučilišta u Zadru objavljuje ovaj Natječaj, kako bi potakao studente i studentske organizacije na provođenje većeg broja aktivnosti i projekata, doprinio podizanju kvalitete života studenata Sveučilišta u Zadru. Također, cilj je što bolje informirati i educirati studente o osnovama prijavljivanja projektnih ideja, provođenju projekata i o projektnom upravljanju.

Natječaj Studentskog zbora Sveučilišta u Zadru za financiranje studentskih programa namijenjen je svim studentima Sveučilišta u Zadru (neovisno o razini i vrsti studija) i studentskim udrugama registriranim pri Sveučilištu u Zadru.

Prijave se zaprimaju se od 31. siječnja do 07. ožujka 2022. godine u 13:00 sati i to
isključivo u elektroničkom obliku putem e-mail adrese: unizd.zbor@gmail.com. 

Tekst Natječaja za 2022. godinu s uputama preuzmite na poveznici.

 

Prijave na edukaciju apliciranja na natječaj na poveznici.