Konačni rezultati natječaja za Sveučilišne stipendije

Studenti kojima je odobrena stipendija u akademskoj godini 2021./2022. godini trebaju u što kraćem roku, najkasnije do 30. prosinca 2021., putem elektroničke pošte (na adresu: mostric@unizd.hr) ili telefonom (023/200580) dostaviti sljedeće podatke:
– ime i prezime
– adresa
– OIB
– broj žiro-računa (IBAN:________) i naziv banke kod koje je otvoren račun.


Studenti mogu pristupiti potpisivanju Ugovora o stipendiranju od dana objave konačnih rezultata do petka, 20. siječnja 2022., svakim radnim danom od 08.00 do 11.30, te od 13.00 do 16.00 sati u zgradi Rektorata (Mihovila Pavlinovića 1), III kat, u uredu tajnice prorektorice za studije i studente Sveučilišta u Zadru.

Rezultati na poveznici : https://www.unizd.hr/obavijesti/view/artmid/18146/articleid/45598/kona%c4%8dni-rezultati-natje%c4%8daja-za-dodjelu-stipendija