EU-CONEXUS informacijsko-edukacijski seminar

Prijave na seminar

Sve što želiš doznati o alijansi EU-CONEXUS imat ćeš priliku doznati na seminaru koji će se održati 17.2.2022. u 11 sati putem ZOOM platforme.

Prijave na poveznici.