Kategorija: Obavijesti

Izvanredni natječaj za studentske projekte

Studentski zbor Sveučilišta u Zadru objavljuje ovaj Natječaj, kako bi potakao studente i studentske organizacije na provođenje većeg broja aktivnosti i projekata, doprinio podizanju kvalitete života studenata Sveučilišta u Zadru. Također, cilj je što bolje informirati i educirati studente o osnovama prijavljivanja projektnih ideja, provođenju projekata i o projektnom upravljanju. Natječaj Studentskog zbora Sveučilišta u…
Read more

Konačni rezultati Redovnog natječaja za studentske projekte 2022.

Službeni rezultati nakon žalbenog roka Rezultati

EU-CONEXUS informacijsko-edukacijski seminar

Prijave na seminar Sve što želiš doznati o alijansi EU-CONEXUS imat ćeš priliku doznati na seminaru koji će se održati 17.2.2022. u 11 sati putem ZOOM platforme. Prijave na poveznici.

NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE STUDENTSKIH PROJEKATA, PROGRAMA I STUDENTSKIH UDRUGA

NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE STUDENTSKIH PROJEKATA, PROGRAMA I STUDENTSKIH UDRUGA Studentski zbor Sveučilišta u Zadru objavljuje ovaj Natječaj, kako bi potakao studente i studentske organizacije na provođenje većeg broja aktivnosti i projekata, doprinio podizanju kvalitete života studenata Sveučilišta u Zadru. Također, cilj je što bolje informirati i educirati studente o osnovama prijavljivanja projektnih ideja, provođenju projekata…
Read more

Natječaj za upražnjavane radnog mjesta domaćina u studentskom klubu „Božo Lerotić“

Natječaj za upražnjavane radnog mjesta domaćina u studentskom klubu „Božo Lerotić“ Pravo na sudjelovanje u natječaju imaju studenti/ice sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, poslijediplomskih, integriranih diplomskih i preddiplomskih te stručnih studija koji/e studiraju na Sveučilištu u Zadru u statusu redovitog/e studenta/ice. Prijave, kontakt telefon i potrebna dokumentacija za izbor domaćina/ce kluba pri Studentskom zboru Sveučilišta u Zadru…
Read more