Author: Marita Katunarić

logo studentski zbor 0

Studentski izbori na Sveučilištu u Zadru

Odlukom rektorice raspisani su izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zadru, za razdoblje 2 akademske godine. Studenti se mogu kandidirati: A) na listi odjela/odsjeka ili B) na Sveučilišnoj listi Rokovi za zaprimanje kandidatura za...

0

Deveti studentski kongres neuroznanosti

Poziv svim studentima i studenticama za sudjelovanje na kongresu neuroznanosti “NeuRi 2019” u Rijeci i na Rabu 26.-28. travnja 2019. Svi zainteresirani se mogu prijaviti direktno preko obrasca ili putem službene web stranice Sve...

0

Istraživanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Odsjek za kriminologiju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sudjeluje u drugom krugu međunarodnog istraživanja stavova studenata o kriminalitetu, kažnjavanju i homoseksualnosti. Etičko povjerenstvo Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta je dalo suglasnost za provođenje istraľivanja. Istraľivanje traje do 30....